Koelewijn Visspeciaalzaak
Contributie > Algemeen

Inschrijven
Zwemvereniging Noord-Veluwe heeft een aanmeldingsformulier. Om een goede ledenadministratie te voeren is het noodzakelijk dat inschrijven gebeurt volgens geldende regels.
 
Het nieuwe lid wordt ingeschreven via het aanmeldingsformulier. Alle vakjes moeten ingevuld worden. Aanmeldingsformulieren kunnen worden afgegeven aan de trainer.


De betaling geschiedt via automatische incasso. Men geeft een machtiging af aan Zwemvereniging Noord-Veluwe. De naam van de rekeninghouder is gelijk aan de ingeschrevene, indien dit niet het geval is moet bij "Rekening staat op naam van …." de naam van de rekeninghouder duidelijk leesbaar worden ingevuld.


Wij maken u erop attent, dat het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Opzeggen kan voor 1 juli of voor 31 december van het lopende jaar schriftelijk geschieden bij de Ledenadministratie van Zwemvereniging Noord-Veluwe. U dient minimaal 1 maand van te voren op te zeggen.