Stouwdam Sport B.V.
Contributie > Tarieven

De contributie bedraagt per maand ( 2e of volgende kind € 1,- minder ):

 

Recreanten

€  14,75

Recreanten wedstrijdzwemmers

€  15,25

Selectie (14 jaar en jonger)

€  21,50

Selectie (15 jaar en ouder)

€  24,25

Trimzwemmen

€  14,25

Masterzwemmen

€  20,25

Kosten éénmalig inschrijfgeld nieuw lid

€  12,50

Studententarief

Dit tarief is alleen geldig voor niet thuiswonende

studenten, omdat zij niet van alle faciliteiten van

onze zwemvereniging gebruik kunnen maken.

Het speciaal tarief is één jaar geldig en loopt van

september tot september van het navolgende jaar.

Indien men dit wil verlengen dient dit jaarlijks

opnieuw aangevraagd te worden bij de

penningmeester. Stopt men met de studie, dan

dient dit direct aan de penningmeester doorgegeven

te worden.

€    9,50

 
Naast de kosten voor de contributie wordt één maal per jaar een bedrag voor het bondslidmaatschap van de KNZB en de startlicentie in rekening gebracht. Deze bedragen worden jaarlijks door de KNZB bepaald.

De inschrijfgelden voor de wedstrijden waaraan een ieder deelneemt zullen vanaf seizoen 2016/2017 per automatische incasso geïnd worden door de penningmeester. Op elke uitnodiging staat de datum vermeld tot wanneer men zich voor een bepaalde wedstrijd af kan melden. Meldt men zich tijdig af, dan zijn er geen inschrijfgelden verschuldigd. Bij afmelding na de vermelde datum blijven de gelden wel verschuldigd.