KJ Garden
Nieuws > Kledingreglement

 

 

KLEDINGREGLEMENT WZ&PC Noord-Veluwe
Van toepassing op het sponsorcontract tot en met het seizoen 2017/2018
(september 2015)

 

 

Doelstelling kledingpakket
De sponsorcommissie streeft een uniforme uitstraling na tijdens de zwemwedstrijden waarbij de vereniging is vertegenwoordigd, onder andere door zwemmers en trainers van de selectie uniforme kleding te laten dragen. Om deze doelstelling te bereiken stelt de vereniging een kledingpakket ter beschikking aan de leden die met regelmaat deelnemen aan wedstrijden en/of hierbij de zwemmers coachen of begeleiden.

 

Artikel 1: De sponsorcommissie

Lid 1.
De sponsorcommissie is een orgaan van de vereniging en ziet voornamelijk toe op de sponsoring van de selectie.

Lid 2.
Het bestuur van de vereniging houdt toezicht op de sponsorcommissie en is te allen tijde bevoegd onredelijk handelen van de commissie te corrigeren.

 

Artikel 2: Het kledingpakket

Lid 1.
Het kledingpakket heeft een winkelwaarde van € 120,- en bestaat uit:
a. een T-shirt met verenigingslogo en sponsoren;
b. een korte broek ;
c. een sporttas met verenigingslogo en sponsoren;
Tenzij hieromtrent iets anders wordt overeengekomen. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Lid 2.
Het kledingpakket mag uitsluitend worden gemerkt op een eenvoudig verwijderbare, niet destructieve wijze, zodat kleding bij inlevering kan worden gebruikt voor een ander lid.

Lid 3.
De trainers zijn bevoegd om het kledingpakket tijdens de trainingen en de te zwemmen wedstrijden van de vereniging te gebruiken. Leden anders dan de trainers mogen het kledingpakket, met uitzondering van de tas, gebruiken tijdens de te zwemmen wedstrijden van de vereniging. Het is niet toegestaan het kledingpakket voor privé doeleinden te gebruiken.

Lid 4.
Ieder lid is verplicht om zorgvuldig met de kleding uit het kledingpakket om te gaan. Bij verwijtbare vermissing of beschadiging van kleding uit het pakket worden de kosten ter vervanging van het betreffende kledingstuk in rekening gebracht bij het lid. Bij niet verwijtbare vermissing of beschadiging van kleding uit het pakket, ontstaan tijdens de wedstrijden, zijn de kosten voor rekening van de vereniging. De sponsorcommissie oordeelt of er sprake is van zorgvuldig gebruik. De Sponsorcommissie streeft ernaar ieder nieuw lid binnen 1 maand te voorzien van kleding, mits dit lid actief wedstrijden gaat zwemmen.

Lid 5.
Kledingstukken uit het kledingpakket worden regelmatig door het lid gewassen conform de wasvoorschriften in de kleding.

Lid 6.
Elk jaar worden in februari en september nieuwe kleding en kledingpakketten besteld, indien uit de inventarisatie blijkt dat een stuk vervangen moet worden. Op deze momenten wordt ook de kleding voor de nieuwe leden besteld. Dit gaat in overleg met het bestuur.

 

Artikel 3: Eigendom kledingpakket

Lid 1.
Het kledingpakket blijft gedurende het sponsorcontract eigendom van de vereniging en wordt in bruikleen aan het lid verstrekt, behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. Na afloop van het sponsorcontract wordt het kledingpakket eigendom van het lid.

Lid 2.
Mocht een lid het lidmaatschap van de vereniging beëindigen binnen de sponsorcontractperiode, dan bestaat de mogelijkheid het kledingpakket te behouden.

Lid 3.
Mocht een lid het lidmaatschap van de vereniging beëindigen binnen de sponsorcontractperiode en wil deze het kledingpakket niet behouden, dan dient deze het kledingpakket in te leveren bij de Sponsorcommissie. Mocht een lid hierbij in gebreke blijven, dan zal de vereniging de kosten van de aanschaf van een nieuw kledingpakket bij het lid in rekening brengen.

 

Artikel 4: Eigen bijdrage lid

Lid 1.
Voor gebruik van het kledingpakket gedurende dit sponsorcontract is een eigen bijdrage door het lid verschuldigd. Deze bijdrage dient te worden betaald aan de sponsorcommissie.

Lid 2.
De eigen bijdrage voor het volledige pakket is gedurende dit sponsorcontract eenmalig € 35,-, tenzij de sponsorcommissie hieromtrent anders oordeelt.

 

Artikel 5: Duur van de overeenkomst

Lid 1.
Deze overeenkomst gaat in op het moment van ontvangst van het kledingpakket en wordt aangegaan voor de duur van het sponsorcontract. De overeenkomst eindigt met het aflopen van het sponsorcontract, of indien een lid zijn lidmaatschap bij de vereniging opzegt. De afkoopsom bedraagt (indien een lid de kleding na beëindiging van het lidmaatschap wil houden) in het 1ste jaar € 75,- in het 2de jaar € 50,- en in het 3de jaar € 25,- Indien een lid de kleding bij beëindiging van het lidmaatschap niet wil houden, draagt hij of zij zelf zorg voor het in nette staat terugbrengen van kleding door contact te zoeken met de Sponsorcommissie en de kleding zelf fysiek te overhandigen zodat de sponsorcommissie direct kan controleren. Dit dient te gebeuren binnen 1 maand na beëindiging van het lidmaatschap.

Lid 2.
De sponsorcommissie is te allen tijde bevoegd de overeenkomst eerder te ontbinden.

Lid 3.
Door betaling van de eigen bijdrage, zoals genoemd in artikel 4 lid 2, gaat u akkoord met dit kledingreglement.

 

Artikel 6: Overige bepalingen

Lid 1.
In aangelegenheden betreffende het kledingpakket waarin dit reglement niet voorziet, beslist de sponsorcommissie